VNWIFI - WiFi Marketing

Wifi Marketing – Hệ thống báo cáo trực quan

Wifi Marketing VNWIFI là một công cụ hiệu quả để quảng cáo và thu thập thông tin khách hàng, đồng thời nâng cao trải nghiệm khách hàng của bạn.

Với hệ thống báo cáo mạnh mẽ trực quan, VNWIFI cung cấp 1 bức tranh tổng quan về khách hàng giúp doanh nghiệp ra các quyết định kinh doanh và marketing phù hợp, cụ thể như sau:

 • Phân tích các dữ liệu khách hàng dựa trên dữ liệu WiFi.
 • Thống kê tổng số lượt khách, tỉ lệ khách hàng mới, cũ.
 • Tần suất khách hàng tại địa điểm theo thời gian.
 • Báo cáo theo thời gian thực của hệ thống và cho từng địa điểm.
 • Các biểu đồ về giới tính, độ tuổi.
 • Báo cáo lưu lượng truy cập.

VNWIFI phác họa chân chung khách hàng bằng cách mô tả thông tin khách hàng truy cập vào wifi, bao gồm:

 • Thu thập và xử lý thông tin khách hàng chủ động và bị động dựa trên thông tin khách hàng nhập và các thông tin khác thu thập được.
 • Các thông tin liên hệ như Email, Số điện thoại, Giới tính, vv
 • Thông tin về thiết bị sử dụng
 • Lịch sử ghé thăm
 • Số lượt ghé thăm
 • Thời gian
 • Các địa điểm
 • Xây dựng bản đồ khách hàng

Wifi Marketing - Hệ thống báo cáo trực quan Wifi Marketing - Hệ thống báo cáo trực quan Wifi Marketing - Hệ thống báo cáo trực quan

Bạn đã có kế hoạch cho WiFi Marketing?

Bạn đã hiểu về WiFi marketing và muốn triển khai ngay để quảng cáo và thu thập thông tin khách hàng.