Tin tức

Voucher và Coupon khác nhau thế nào?
Chăm sóc khách hàng

Voucher và Coupon khác nhau thế nào?

Nhằm thúc đẩy hành vi mua sắm và tăng lòng trung thành của khách hàng, các nhà bán lẻ thường sử dụng thẻ giảm giá (coupon) và thẻ khuyến mại (voucher) để kích thích tiêu

Xem ngay +